કેમ થઈ આ મેઘરાજની “ગર્જના”..? નક્કી તારો “ટહુકો” ગમે છે…!
તું “છત્રી” શું ધરે છે ઝિંદગી.. ?? ‘તને ભીંજવવું’ વરસાદને ગમે છે…!
‘સુરજ’ સમાય નહીં “સાગર” માં.., તારી આંખો માં “ડૂબવું” ગમે છે…!
ઝગમગ ઝગમગ ઝબકતી ‘ઝિંદગી’…!!
‘સુરજ’ ને તારી “અદા” ગમે છે…!! ‘સુરજ’ ની “ક્ષમતા” કેમ વધે છે..??
નક્કી તારી “જીદ” ગમે છે…!
Advertisements